No Cure No Pay

 
Biercontract.nl bied je ook de mogelijkheid om te kiezen voor een volledige 'No Cure No Pay' opdracht. Gedeelde winst. Het risico voor de klant is daarbij nihil. 
 
Een bedrag ter grootte van 40% van de aantoonbaar gerealiseerde besparing geldt als advieskosten. Over 1 jaar! Dus 60% van de òverwinst is dan voor de opdrachtgever. En, is er geen resultaat? Dan krijg je ook géén factuur! Voorafgaand aan de opdracht wordt atijd eerst een besparingstaxaat ingeschat. 
 
Gemaakte kosten, zoals een kilometervergoeding à € 0,19 per gereden kilometer, worden wel altijd doorberekend.
 
 

Let op: Biercontract.nl mag deze adviesoptie altijd weigeren, indien de verwachte opbrengst onvoldoende wordt geacht.

Nieuws

Contact

www.biercontract.nl Bussum 0641888991 info@biercontract.nl